• Χαλκός σε pool bar
  • Ηλεκτροπληξίες στην Ελλάδα, συμβαίνουν, όμως τι διδασκόμαστε από αυτές;
  • Συμμετοχή του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού στο 13ο συνέδριο Χειρουργικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος
  • Το Ε.Ι.Α.Χ. συμμετείχε στην Έκθεση «ΕΧPOHOTEL 2017»