Από την αρχαιότητα ο χαλκός χρησιμοποιείται στα νομίσματα. Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν ευρέως τον χαλκό σε αυτήν την εφαρμογή. Οι λόγοι χρήσης του χαλκού είναι η εξαιρετική του αντοχή στη διάβρωση, η ευκολία σφράγισης, η καλή ηλεκτρική αγωγιμότητα στα μηχανήματα αυτόματης πώλησης και η ευκολία στην ανακύκλωση.