Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού, έχει επιστημονικούς και τεχνικούς συμβούλους, που συνεργάζονται με σκοπό την υλοποίηση ενός δυναμικού προγράμματος.  Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει δραστηριότητες, όπως η ενημέρωση, η εκπαιδευτική και η τεχνική υποστήριξη των επαγγελματιών και μαθητών, καθώς και την επιστημονική τους καθοδήγηση σε θέματα που αφορούν τον χαλκό και τα κράματά του.  Επίσης, κύριο μέλημά του είναι η προώθηση των τελευταίων εξελίξεων που αποδεικνύουν τον ζωτικό ρόλο του χαλκού στο περιβάλλον και στην υγεία.