Ο χαλκός είναι το πιο διαδεδομένο στοιχείο, στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, χάρη στις αγώγιμες ιδιότητές του.