Αρχική/Σχετικά με τον Χαλκό/Εφαρμογές/Αντιμικροβιακός Χαλκός

Αντιμικροβιακός χαλκός, είναι η πιο αποτελεσματική αντιμικροβιακή επιφάνεια επαφής.

Η απόλυτη πηγή για τις τελευταίες επιστημονικές εξελίξεις και σε παγκόσμιο επίπεδο για τις εφαρμογές και τη διαθεσιμότητα του προϊόντος