Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.) με την Επιστημονική του Ομάδα σε θέματα υγείας, παρακολουθώντας από το 2008 τις παγκόσμιες εξελίξεις γύρω από τις αντιμικροβιακές ιδιότητες του χαλκού, έχει ξεκινήσει μελέτες και εφαρμογές αντιμικροβιακού χαλκού για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης των μικροβίων και ιών, προσθέτοντας μία επί πλέον ασπίδα προστασίας στην Δημόσια Υγεία.

Ερευνητικές μελέτες από το Πανεπιστήμιο στο Τορόντο του Καναδά, αλλά και αντίστοιχες αναφορές επιστημόνων παγκοσμίως, κατέδειξαν ότι το μικροβιακό φορτίο των ανελκυστήρων σε υγειονομικούς χώρους, είναι 40 φορές πιο βεβαρυμμένο από αυτό στις δημόσιες τουαλέτες.

Με αφορμή αυτές τις μελέτες, το Ε.Ι.Α.Χ. με την Επιστημονική του Ομάδα και σε συνεργασία με την Ελληνική εταιρία κατασκευής ανελκυστήρων KLEEMANN, ξεκίνησε μία πρόδρομη ερευνητική εργασία με την εφαρμογή αντιμικροβιακών κραμάτων χαλκού σε θαλάμους ανελκυστήρων, προκειμένου να αποδειχθεί η μικροβιακή θωράκιση του χώρου.

Για την πραγματοποίηση της μελέτης, η εταιρία KLEEMANN προχώρησε στην κατασκευή θαλάμου ανελκυστήρα με φύλλα από κράμα Αντιμικροβιακού Χαλκού, όπου, βάσει του ερευνητικού πρωτοκόλλου της επιστημονικής ομάδας του Ε.Ι.Α.Χ., τοποθετήθηκαν στον εσωτερικό χώρο του θαλάμου και σε συγκεκριμένα σημεία τα αντίστοιχα προϊόντα. Τα σημεία που επιλέχθηκαν, τηρώντας το ερευνητικό πρωτόκολλο, ήταν αυτά που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο μικροβιακό φορτίο, όπως οι εσωτερικές πλευρικές επιφάνειες, οι κουπαστές και η κομβιοδόχος.

Η εφαρμογή έγινε στην Βιοκλινική Θεσσαλονίκης, έναν ευαίσθητο χώρο υγιεινής, όπου το Ε.Ι.Α.Χ. με την επιστημονική του ομάδα εκπόνησε μία διπλή τυφλή μελέτη, χρησιμοποιώντας ως μάρτυρα έναν ανελκυστήρα στον ίδιο χώρο, με συμβατικά υλικά στον θάλαμό του. Τα αποτελέσματα της ερευνητικής μελέτης, τα οποία είναι πλέον διαθέσιμα, κατέδειξαν αντιμικροβιακή κάλυψη στον θάλαμο με υλικά αντιμικροβιακού χαλκού σε ποσοστό άνω του 90%, γεγονός το οποίο οδήγησε το Ε.Ι.Α.Χ. στην πιστοποίηση του επιχαλκωμένου θαλάμου του συγκεκριμένου τύπου ανελκυστήρα KLEEMANN, ως του πρώτου θαλάμου ανελκυστήρα με αντιμικροβιακή θωράκιση στην Ελλάδα.

Ο χαλκός είναι ένα ισχυρό αντιμικροβιακό και αντιικό υλικό, με ταχεία αποτελεσματικότητα κατά των μικροβίων και των ιών ενώ, σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές ανακοινώσεις, είναι επίσης αποτελεσματικός και απέναντι στον ιό SARS-CoV-2.

Αυτό το όφελος ευρίσκεται σε μια σειρά από κράματα χαλκού – συμπεριλαμβανομένου του ορείχαλκου και του μπρούντζου – τα οποία συλλογικά σχηματίζουν μια οικογένεια υλικών που ονομάζεται «Αντιμικροβιακός Χαλκός».

Οι επιφάνειες αφής από Αντιμικροβιακό Χαλκό χρησιμοποιούνται από εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης σε όλο τον κόσμο, αλλά και σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών στην κοινότητα.

Το λογότυπο του Αντιμικροβιακού Χαλκού και το σήμα πιστοποίησης, χρησιμοποιούνται από κορυφαίους εμπόρους και παραγωγούς τελικών και ημιτελικών προϊόντων, προκειμένου να εντάξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους στην γκάμα του αντιμικροβιακού χαλκού.

Προκειμένου μια εταιρεία να χρησιμοποιεί το λογότυπο και το σήμα του αντιμικροβιακού χαλκού, θα πρέπει να έχει λάβει ειδική άδεια με βάση την τήρηση αυστηρών κανόνων χρήσης από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού.

Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός χρησιμοποιείται πάντοτε ως ένα επιπρόσθετο μέτρο υγιεινής, χωρίς να παραλείπονται τα ήδη υπάρχοντα μέτρα για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Για να δείτε όλα τα διαθέσιμα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, επισκεφθείτε το www.copperhealth.gr/

Φωτογραφίες από την επιχάλκωση του ανελκυστήρα στην Βιοκλινική Θεσσαλονίκης