Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του “ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟΥ” Γενικού Νοσοκομείου Βόλου, εδώ και δύο χρόνια έχει επιχαλκωθεί με Αντιμικροβιακό Χαλκό, με εκπληκτικά αποτελέσματα στην μείωση των λοιμώξεων και ταυτόχρονα στην μείωση της νοσοκομειακής δαπάνης κατά 30%, κάνοντας απόσβεση του κόστους της επιχάλκωσης μέσα σε τρείς μήνες, γεγονός που έδωσε στην Μονάδα και την Διευθύντριά της, κ. Αντιγόνη Καραθάνου, διεθνή αναγνώριση και βράβευση.

Σήμερα, στις 31 Ιουλίου του 2020, σε μία ιδιαίτερα λιτή τελετή, λόγω Κορωνοϊού, έγινε και επίσημα η πιστοποίηση της Μονάδος Εντατικής Θεραπείας από το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού, ως χώρου προστατευμένου από μικροβιακή χλωρίδα.

Η πιστοποίηση έγινε με ανάρτηση ειδικής πλακέτας στην είσοδο της Μονάδας από τον Γενικό Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού κ. Νίκο Βεργόπουλο και τον Επιστημονικό Σύμβουλο του Ε.Ι.Α.Χ., Δρα. Πάνο Ευσταθίου, με την παρουσία του Διευθυντού του Νοσοκομείου κ. Ιωάννη Ντόκου, της Διευθύντριας της Μ.Ε.Θ. κας Αντιγόνης Καραθάνου καθώς και λοιπών στελεχών της Μ.Ε.Θ..

Τα αποτελέσματα της μείωσης της μικροβιακής χλωρίδας,  της Μονάδος Εντατικής Θεραπείας, τα οποία ήταν και ο λόγος της πιστοποίησης , αποδεικνύουν τον σημαντικό ρόλο που παίζει η εφαρμογή του Αντιμικροβιακού Χαλκού στην Δημόσια Υγεία, και μπορούν να λειτουργήσουν ως παράδειγμα προς μίμηση και για άλλες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας και δημόσιους χώρους για να ξεκινήσουν να λαμβάνουν σοβαρά υπόψη τους την άμεση αποτελεσματικότητα που μπορεί να έχει μία επιχάλκωση.

Η χρήση Αντιμικροβιακού Χαλκού σε πολυσύχναστους χώρους, όπως είναι οι χώροι τουριστικής φιλοξενίας, τα γραφεία κ.λ.π., μειώνει το μικροβιακό και ιικό φορτίο, διατηρεί την υγιεινή των χώρων σε υψηλά επίπεδα, δημιουργώντας έτσι ένα περιβάλλον με αντιμικροβιακή προστασία.

Σημειώνεται ότι ο Αντιμικροβιακός Χαλκός αποτελεί ένα συμπληρωματικό μέτρο στην καταπολέμηση μικροβίων και ιών και δεν αντικαθιστά τις υφιστάμενες μεθόδους και πρακτικές  για την διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας.

Από αριστερά ο κος Νίκος Βεργόπουλος γεν. διευθ. ΕΙΑΧ, η δρ Αντιγόνη Καραθάνου διευθ. Μ.Ε.Θ., ο κος Ιωάννης Ντόκου διευθ. Νοσοκ. και ο δρ Παναγιώτης Ευσταθίου Επ. Συμβ. Ε.Ι.Α.Χ. Η πλακέτα CopperHealth για την πιστοποίηση του Αντιμικροβιακού Χώρου, με την χρήση Αντιμικροβιακού Χαλκού Από αριστερά ο κος Νίκος Βεργόπουλος γεν. διευθ. ΕΙΑΧ, η δρ Αντιγόνη Καραθάνου διευθ. Μ.Ε.Θ., ο κος Ιωάννης Ντόκου διευθ. Νοσοκ., ο δρ Παναγιώτης Ευσταθίου Επ. Συμβ. Ε.Ι.Α.Χ., και τα στελέχη της Μ.Ε.Θ.