Οι κατασκευαστές έχουν πλέον περισσότερες επιλογές για να σχεδιάσουν ασφαλέστερα προϊόντα που πληρούν τα χαμηλότερα όρια έκλυσης μολύβδου.

McLean, VA, 6 Σεπτεμβρίου 2022 – Πρότυπο NSF/ANSI/CAN 61: «Στοιχεία συστήματος πόσιμου νερού – Επιδράσεις στην υγεία» (NSF 61):

Το συγκεκριμένο πρότυπο περιλαμβάνει πλέον έξι κράματα ράβδων ορείχαλκου, ως αποδεκτά υλικά για εξαρτήματα συστήματος πόσιμου νερού, όπως εξαρτήματα βρύσης, βαλβίδες και διάφορα άλλα εξαρτήματα, αφού αποδείχθηκε η συμμόρφωση με σημαντικά χαμηλότερα κριτήρια έκλυσης μολύβδου, που υιοθετήθηκαν πρόσφατα στο πρότυπο.

Τα κράματα ράβδων ορείχαλκου είναι 100 τοις εκατό ανακυκλώσιμα μηχανολογικά υλικά, που χρησιμοποιούνται συνήθως για την κατασκευή εξαρτημάτων υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποτελούνται από σχεδόν 100 τοις εκατό ανακυκλωμένο περιεχόμενο.

Ακολουθώντας τις νέες οδηγίες από την Αμερικανική Παιδιατρική Ακαδημία, τα επιτρεπτά όρια έκλυσης μολύβδου στο NSF 61, το Αμερικανικό Εθνικό Πρότυπο που διασφαλίζει, ότι τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό, δεν απελευθερώνουν σε αυτό επικίνδυνα επίπεδα ρύπων, μειώθηκαν κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες από την έκδοση του 2020.

Τα κατώτερα όρια μολύβδου είναι επί του παρόντος προαιρετικά, αλλά από την 1η Ιανουαρίου 2023 γίνονται υποχρεωτικά στην Καλιφόρνια και από την 1η Ιανουαρίου 2024 υποχρεωτικά σε εθνικό επίπεδο. Ως αποτέλεσμα, δεκάδες χιλιάδες οικιακές και εμπορικές βρύσες και άλλες υδραυλικές συσκευές, θα πρέπει να πιστοποιηθούν εκ νέου ή/και να επανασχεδιαστούν, προκειμένου να συμμορφωθούν με τα νέα όρια.

«Η έκκληση για δράση ήταν σαφής», δήλωσε ο Adam Estelle, αντιπρόεδρος της Copper Development Association (CDA) και διευθυντής του Συμβουλίου Brass Rod της CDA. «Γνωρίζαμε ότι θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε τους κατασκευαστές να επιταχύνουν τη μετάβαση σε ασφαλέστερα προϊόντα με την επόμενη γενιά κραμάτων ράβδων ορείχαλκου. Ωστόσο, αυτό έπρεπε να αποδειχθεί μέσω αυστηρών δοκιμών, απέναντι στο νέο πρότυπο απόδοσης δημόσιας υγείας».

Στη συνέχεια, η CDA ανέθεσε ένα πρόγραμμα δοκιμών με τα διαπιστευμένα από το ANSI εργαστήρια, ALS-Truesdail, προκειμένου να αξιολογηθεί η έκλυση μολύβδου από ένα υποσύνολο κραμάτων ράβδων ορείχαλκου, σύμφωνα με το Κανονιστικό Παράρτημα 2 του NSF 61, το οποίο ορίζει μια διαδικασία αξιολόγησης για υλικά που αναζητούν χαρακτηρισμό ως αποδεκτά υλικά.

Μετά την αναθεώρηση του πειραματικού σχεδιασμού και των αποτελεσμάτων, η προτεινόμενη αναθεώρηση του προτύπου εγκρίθηκε από τη Μικτή Επιτροπή NSF για τα πρόσθετα πόσιμου νερού, η οποία επιβλέπει το NSF 61 και το Συμβούλιο των Συμβούλων Δημόσιας Υγείας του NSF, μια ανεξάρτητη συμβουλευτική ομάδα επαγγελματιών και ρυθμιστικών υπαλλήλων, η οποία εξετάζει όλα τα πρότυπα NSF για να διασφαλίσει ότι παρέχουν προστασία στην δημόσια υγεία.

«Η μείωση του κινδύνου έκθεσης σε μόλυβδο από εξαρτήματα του συστήματος πόσιμου νερού είναι επιτακτική ανάγκη για τη δημόσια υγεία», δήλωσε ο Kyle Thompson, τεχνικός διευθυντής της Plumbing Manufacturers International (PMI). «Η συμπερίληψη κραμάτων στους  ράβδους ορείχαλκου στο παράρτημα NSF 61, θα βοηθήσει τους κατασκευαστές υδραυλικών να λάβουν τεκμηριωμένες αποφάσεις σχεδιασμού και να διαθέσουν ασφαλέστερα προϊόντα στην αγορά».

Η διευθύντρια προτύπων της NSF, Jessica Evans, πρόσθεσε: «Αυτό είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι προμηθευτές πρώτων υλών, οι κατασκευαστές προϊόντων και οι πιστοποιητές μπορούν να συναντηθούν για να βρουν λύσεις που βελτιώνουν την ανθρώπινη υγεία».

Ο κατάλογος των εγκεκριμένων κραμάτων βρίσκεται στον Πίνακα N-2.2 στο Κανονιστικό Παράρτημα 2 του NSF/ANSI/CAN 61-2022.

Η Copper Development Association Inc. (CDA) είναι μια μη κερδοσκοπική ένωση της παγκόσμιας βιομηχανίας χαλκού με έδρα τις ΗΠΑ, που συγκεντρώνει τους κατασκευαστές ημιέτοιμων προϊόντων χαλκού και κραμάτων της Βόρειας Αμερικής καθώς και τις παγκόσμιες βιομηχανίες εξόρυξης και παραγωγής χαλκού. Η CDA δεσμεύεται να προωθεί τη σωστή χρήση υλικών χαλκού σε βιώσιμες, αποτελεσματικές  επιχειρησιακές, βιομηχανικές και οικιακές εφαρμογές.